Föräldraskap

Det största livet har att erbjuda.

En familj där alla växer genom kärleksfulla konflikter!

Vad är viktigt för dig? Hur kan vi få det att hända?

Är det här du?
- Känner att du håller på att tappa bort samspelet och det sköna umgänget med barnen. Tonläget är högt, det är tjat och gnäll. Ni har inte roligt tillsammans längre.
- Barnen sitter vi datorn och med mobilen mest hela tiden, samtalet har försvunnit och det oroar dig - men vad kan du erbjuda istället?
- Separation eller skilsmässa, nya förutsättningar och du måste hitta ett nya rutiner och ett annat föräldraskap.
- Ditt barn har det jobbigt i skolan, skolan kallar till möten och föreslår utredning och du känner dig rådvill?
- Dina barn börjar bli tonåringar och du känner dig både maktlös och orolig.

Tillsammans hittar vi vägar framåt till ett delaktigt engagerat föräldraskap och en familj att trivas i! Vi bygger djupa relationer för hela livet mellan dig och dina barn!

Arbetsbok coachingprocessen
Hur vi jobbar tillsammans och priser
Boka ett kostnadsfritt samtal med mig så kan jag lyssna, berätta vad jag ser och ge förslag på vad vi kan göra i just din situation.

Ett tvåtimmars samtal för 1.500 kronor inklusive moms är ett alternativ. Efter det samtalet har du en tydlig målbild och nya metoder att jobba med för att få det att hända. Du får även mina arbetsblad och guider som stöttar dig i förändring.

Ett annat alternativ är två månaders gemensamt arbete för 9.500 ink moms, då träffas vi två timmar för ett längre uppstarts-startsamt, och sedan åtta samtal och ett avslutande exitsamtal, Det blir omkring elva timmar under två månader. Mina klienter beskriver det här som början på en resa som förändrade hela livet.

Metoder och arbetssätt Det relationistiska förhållningssättet har sitt ursprung i tankar från den danska familjeterapeuten Jesper Juul och barnläkaren Lars H Gustafsson. Jag inspireras även av tankar från svenska psykologen Markus Dencker och amerikanska Gordon Neufeld. Utbildad vid FamilyLab har jag en djup praktiskt förståelse för Jesper Juul's koncept kring ansvar, samarbete, och barn kompetens. Jag är även förälder till tre barn och en styvdotter som gett mig de lyckligaste ögonblicken i mitt liv och utmaningar kring ätstörningar, öppen hjärtkirurgi, särbegåvning och barnpsykiatrin kombinerat med separationer och livet i stjärnfamiljer.

Föräldraskapet är lärande, och allt lärande innehåller misslyckanden och tillkortakommanden. Men vi försöker igen och igen och vi blir bättre på det hela och våra barn blir starkare och tryggare i ett medvetet föräldraskap. Att du läser den här texten gör mig lycklig för jag vet att du undrar, att du vill förändra någonting, att du inte är tillfreds med saker och ting.

Separationer och skilsmässor sätter press på deras lojalitet och ökar behovet av samtal och närvaro. Internet och sociala media har förändrat föräldrarollen i grunden och vi måste hitta den personliga auktoriteten för att kunna balansera det hela.

Allt lärande sker i relationer. Det är i relationen till dina barn du får en möjlighet att vara den autentiska förälder de behöver. Dina barn berättar vad de behöver hela tiden, men de saknar ofta förmågan att formulera sig eller kunskapen om hur de får det de behöver. Där måste vi som föräldrar vara med och förstå, lyssna, och förändra. Barn är kompetenta, alla deras reaktioner är meningsfulla.

Det relationistiska föräldraskapet
Lika värde

I ord och handling möter vi varandra med respekt för personen - barn och föräldrar är rättighetsbärare.

Integritet

Genom att respeketera våra egna och andras gränser får vi trygga barn med integritet - en förutsättning för samarbetet i familjen.

Självkänsla

Självkänsla är förutsättningen för ett gott självförtroende. Hur säkerställer vi att våra barn upplever att de är accepterade och älskade i såväl triumf som vid haveri?

Ansvar

I början har vi hela ansvaret för barnets samtliga behov. Hur lämnar vi över ansvaret under ordnade former?

Djupa relationer med våra barn

Barn vill och kan ta ansvar. Det hör till saken att de alltid vill lite mer än de kan. Hur vi hanterar det är en av de stora utmaningarna i föräldraskapet.

Det relationistiska synsätt på barn och vuxna ger de bästa förutsättningarna för det. En väg utanför det auktoritära “För att jag säger det” och kompisförälderns “Javisst, om det är det du har lust med”. Ett sätt att ge kraft till föräldraskapet med trygga tydliga gränser för oss själva och våra barn.

Vi söker kärleksfulla konflikter som utgår från lika värde och stärker integriteten och självkänslan hos våra barn såväl som oss föräldrar.

Vad är viktigt för dig? Hur kan vi få det att hända? Boka ett kort 20-minuters introsamtal och berätta om din situation.

Frågor och svar

 • Vilka föräldrar jobbar du med?
  Alla med ansvar för ett barns barndom och framtid.
 • Vad blir resultatet?
  Alla familjer är unika med egna förutsättningar och möjligheter. Målet är att omsätta värderingar i kärleksfulla handlingar. Att uppleva kraften i föräldraskapet och ge sina barn förutsättningarna att leva ett liv på egna meriter drömmar och förmågor. 
 • Hur träffas vi?
  Vi kan träffas fysiskt i Helsingborg City eller över Zoom och andra videokonferenser.
 • Hur går det här till?
  Även Coachning är en relation, först måste vi se om vi är rätt för varandra.  Vi börjar med ett första 20minuters samtal på telefon. Det samtalet är kostnadsfritt. Du berättar vad som bekymrar dig och vad som behöver förändras. Jag berättar vad vi skulle kunna göra tillsammans. Om allt känns bra går vi vidare.  
 • Vad bidrar du som coach med?
  Det här är ditt föräldraskap - hur du vill leda din familj kan bara du avgöra. Jag bidrar med en verktygslåda av metoder som hjälper dig att nå dina mål. Verktyg för samtal, rutiner, strukturer och förhållningssätt mellan föräldrar och deras barn.  

Tag kontakt, jag vill gärna prata med dig!

EMCC Global Accreditation
Familylab Sverige
helander.stream AB
helander.stream AB 559322-1384 är godkänd för F-skatt

Powered by CouchCMS